Ремонт на електродвигатели

VALIADIS S.A. е лидер в ремонта на електродвигатели на Балканите и в Европа.

Фирмата разполага с 3 ремонтни бази разположени в Атина, България (4141 Трилистник) и Румъния, като всяка от тях е сред най-големите в своя район.

Цеховете са оборудвани с най-модерните машини за пренавиване, ремонт и изпитване на електродвигатели (включително и под товар)

Независимо дали става въпрос за електродвигатели ниско, средно или високо напрежение, VALIADIS предлага ненадминато качество и гаранции.

Обърнете се към нашия официален представител за България, за всякакви въпроси свързани с ремонта на електродвигатели.

  • Ремонт на електродвигатели с насипна намотка;
  • Ремонт на високоволтови електродвигатели с "твърди" секции;
  • Ремонт на постояннотокови DC ел. двигатели;
  • Ремонт на електродвигатели с навит ротор - контактни пръстени или колектор;
  • Ремонт на генератори и ветрогенератори;
  • Ремонт на помпи, компресори и вентилатори;

Електродвигател 6kV за ремонт

Електродвигате

 

Постояннотоков електродвигател

 

2024 © ЕЛИН Инженеринг ООД - ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ