MV - Честотни инвертори 6 kV

HV_Image

Най-икономичният честотен преобразовател средно напрежение, снабден с интуитивна система за управление, който гарантира:

 • Намаляване на разходите за енергия (до 40%)
 • Защита на двигателите и апаратурата
 • Намаляване на разходите за обслужване
Технически характеристики:
 • иапазон на изходното напрежение: 2300 V-10000 V
 • Диапазон на мощността: 200KVA – 9000KVA
 • Честотен диапазон: 0-120 Hz
 • Входно захранване:Всякакво среднонапреженово захранване
 • Изходна част: Тристепенен инвертор на източника на напрежение с отвеждане на средната точка (NPC), с високоволтов биполярен транзистор с изолиран гейт (IGBT)
 • Решения за електрическо спиране: Регенеративно спиране с активен усилвател или спиране с модулатор и резистор
 • Ефективност: Приблизително 99%
 • Вградена редукция на хармониците (12/24-импулсен усилвател или филтри)
 • Стандартно изпълнение – в съответствие със стандартите на IEC. Съответствие с други стандарти (NEMA, ANSI, IEEE и др.) по заявка.
 • Изготвяне на оферта, включваща задвижването и електродвигател (ако е необходимо)
 • Стандартно управление на асинхронен електродвигател; синхронен електродвигател – по заявка
 • Лесен достъп отпред към таблата
 • Управление на електродвигатели за всички приложения: Управление по напрежение/честота; векторно управление с или без обратна връзка; управление по скорост, въртящ момент или положение; функция главен-подчинен и др.
 • Функции за непрекъсната работа и защита: Пълна система за защита на възела трансформатор-двигател-задвижване-аксесоари, потискане на критични скорости и др. Функции за автоматична настройка за бърз пуск
 • Точност на скоростта в устойчиво състояние: 0,05% без датчик и 0,05% с датчик
 • Време за реакция на въртящия момент < 5 ms.

pdfКаталог(En)
pdfУпътване (En)

2023 © ЕЛИН Инженеринг ООД - ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ