Токоизправител за DC спирачки и съединители

Токоизправител за спирачки

Изправителния блок за управление на електромагнитни спирачки и съединители се свързва директно към променливотоково захранване. Той осигурява еднакъв постояннотоков поляритет на изхода, независимо от променливото напрежение на входа.

Бобината на постояннотоковите (DC) спирачки трябва да бъде захранена посредством такъв изправител, съдържащ в себе си силициеви диоди и варистори, които филтрират нежелани напрежения и осигуряват бързо прекъсване на захранването. Постояннотоковото захранване осигурява по-високи скорост и надеждна работа на електромагнитната спирачка.

(AC) Променливотоковото захранване за изправителя може да се осигури от независим източник или да бъде взето директно от клемното табло на електродвигателя.

Електромагнитната спирачка може да работи в продължителен режим при ±10% от номиналното си напрежение.

Двата модела токоизправители, които предлагаме са съответно:

  1. 0-250VAC --> 0-223VDC
  2. 250-440VAC --> 112-197VDC

 

2023 © ЕЛИН Инженеринг ООД - ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ