Двигатели със спирачка от Valiadis

pdfКаталог Ел. двигатели с вградена спирачка


Конструкция на електромагнитна спирачка VALIAIDIS
Конструкция на двигател със спирачка

Трифазните двигатели с електромагнитна спирачка представляват компактно и надеждно устройство, което се състои от асинхронен електродвигател, куплиран към променливотокова или постояннотокова дискова спирачка. Спирачката е произведена в здрава конструкция с малко движещи се части, което гарантира дълготрайност и минимална поддръжка.

Двигателите със спирачка се използват на места изискващи спиране на електродвигателя и/или предпазване от следващо задвижване. В единия случай електромагнитната спирачка зацепва и спира въртенето, когато захранването на електродвигателя е спряно, а в другия спирачката се задейства, след като моторът е напълно спрян, непозволявайки следващо завъртане.

Части на електромагнитна спирачка
Разрез NDE на двигател със спирачка

Намотката на Спирачката има две състояния възбудено и невъзбудено:

 1. Когато не е подадено захранване на бобината, вградените пружини натискат стационарния диск. Тази сила натиска феродото спирачния диск и създава триене. Триенето от своя страна спира електродвигателя и/или го предпазва от завъртане.
 2. Когато на бобината е подадено захранващо напрежение тя се възбужда и магнитното поле дърпа стационарния диск към намотката. МДС свива пружините и  ротора на електродвигателя може да се върти свободно.

Двигателите със спирачка намират приложение при: 

 • Конвейри
 • Редуктори
 • Металорежещи машини
 • Подемно-транспортни съоръжения

Спирачка (де)възбудена
Състояния на спирачката

Технически характеристики:

 • Трифазен асинхронен електродвигател 3000, 1500,1000 или 750 об./мин.
 • Широк диапазон на напрежението AC/DC до 690V
 • Габаритни размери от IEC63 до IEC250* в чугунен корпус
 • Изцяло затворени с вентилаторно охлаждане (TEFC IP55)

Допълнителни възможности:

 • Взривозащитени спирачки ATEX Certified
 • Различни напрежения на мотора и спирачката.
 • Специално проектиран вал.
 • Нагреватели против конденз
 • Втори изходящ вал
 • PT100 сензори
 • Допълнителна клемна кутия за спирачката.
 • Ролкови лагери от страната на задвижването.
 • Капак против капки, при монтаж с вала надолу
 • Вал от неръждаема стомана
 • По-големи габарити на електромотора.
2023 © ЕЛИН Инженеринг ООД - ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ