Клиенти

и други предприятия:

  • млекопреработвателната промишленост
  • корабостроителници и корабни компании
  • търговски дружества, разпространяващи нашите електромотори по целия свят

Газ и нефтопреработващи предприятия, химически заводи

Когато изискванията към електродвигателите са за безопасност, надеждност и минимален брой принудителни спирания, VALIADIS е лидер на българския пазар предлагащ взривозащитени и стандартни електродвигатели. Имаме референции за работата на нашите електромотори в опасни атмосфери с присъствие на нефт, газ и химикали.

Рафинерии в България, Гърция и Европа утвърдиха VALIADIS като доставчик на надеждни продукти. Във всички етапи от производството и разпределението на нефто-продукти, нашите електромотори и задвижвания играят ключова роля, осигурявайки безопасна доставка на нефт и газ до клиента. В много химически заводи и рафинерии, производството нямаше да бъде възможно без електродвигателите VALIADIS/EUROMOTORI за взрвивоопасни среди.

2024 © ЕЛИН Инженеринг ООД - ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ